22 December 2009

ขอบคุณครับ...

ขอบคุณมาก ๆ ครับที่แวะมาในงานขึ้นบ้านใหม่
บ้านช่องลม 72/7 หมู่ 5 ต. หนองกระทุ่ม อ. เมือง โคราชครับ
ทีมงานศุภนิมิตฯ


ยังมีพี่เสริฐ หนุ่ม น้อย และ นิม (อาฐินนท์) ที่บันทึกภาพไม่ทันครับ
ขอบคุณครับ

No comments: