18 November 2012

Battle วาดรูปลายเส้นระหว่างป่าป๊ากะนิว

เชิญชมครับ

รูปแรกนิววาดล้วนๆ รูปนี้ป่าป๊ากะนิวครับ

Published with Blogger-droid v2.0.9

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ นิว กะ ผองเพื่อน


พ่อของน้องเฮย์เวย์ ช่วยนำเด็ก ๆ ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยทำเครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด แบบพกพา และ ทำโครงร่างคร่าว ๆ ด้วย มีรูปประกอบ...ป่าป๊าโหน่งเลยนำมาลงใน blog ไว้ให้เจ้านิวไว้ดูตอนโต..........


===================================================================
เครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบพกพา
อุปกรณ์
          1.  ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว แบบหนา  ยาว 15 เซ็นติเมตร
          2.  ตะปูปลายสว่าน (ตะปูเกลียว) ขนาด 0.5 นิ้ว
          3.  เลื่อยตัดท่อ หรือตัดเหล็ก
          4.  ใบเลื่อย
          5.  ดอกสว่านเจาะเหล็ก
          6.  ไขควง
          7.  ไม้บรรทัด
          8.  ดินสอ
          9.  หนังยางพลาสติก

         
                   ภาพถ่ายเครื่องมือที่ใช้ทำเครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบพกพา
  ขั้นตอนการทำ
          1.  วัดท่อให้ได้ขนาดยาว 15 เซ็นติเมตร  จากนั้นตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ
          2.  ใช้สว่านเจาะรูท่อพีวีซี แถวละ 5 รู จำนวน 2 แถว สลับกันในลักษณะฟันปลา
          3.  ใส่น๊อตสกรู(ตะปูเกลียว)ที่ท่อพีวีซีตามรูที่เจาะไว้
การใช้งาน

          นำฝักข้าวโพดที่แกะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วใส่ไปในปากของเครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยให้ฝักข้าวโพดถูกกับตะปูเกลียวที่ติดตั้งไว้  จากนั้น ใช้มือข้างหนึ่งดันฝักข้าวโพดและหมุนขยับไปมาให้เมล็ดข้าวโพดครูดกับตะปูเกลียว  เพียงเท่านี้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็จะไหลออกทางปลายท่อ  ชาวบ้านก็สามารถเก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ในการปลูกข้าวโพดในครั้งต่อไป

การเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนการลงมือทำของกลุ่ม

การเตรียมท่อ พีวีซี
          นำท่อ พีวีซี เหลือใช้งาน  ได้มาจากกระท่อมที่สวนของคุณยาย
          นำท่อมาวัดแบ่งให้ได้ขนาดความยาว 15 เซ็นติเมตร  โดยใช้ตลับเมตรวัด และ มาร์คจุดด้วยปากกาเมจิก  ให้ได้จำนวนตามที่ต้องการ
            สมาชิกกลุ่มช่วยกันจับวัดขนาดความยาวของท่อ พีวีซี  และทำเครื่องหมายไว้ตัด
          และใช้เลื่อยตัดเหล็ก ทำการเลื่อยท่อพีวีซี ตามที่ทำเครื่องหมายมาร์คไว้
        สมาชิกกลุ่มช่วยกันเลื่อยท่อ พีวีซี ให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ
 การเตรียมมาร์คจุดรอบท่อเพื่อเจาะรู
          นำหนังยางพลาสติกวงใหญ่มาวางบนก้นชาม  แล้วทำเครื่องหมาย (มาร์ค)แบ่งรอบวงยางให้ได้ 5 จุด  และ กะระยะห่างแต่ละจุดให้เท่า ๆ กัน
          นำหนังยางที่ทำเครื่องหมายไว้แล้ว  สรวมเข้ากับปลายท่อ พีวีซี ห่างจากปากท่อประมาณ 1.5 เซ็นติเมตร แล้ว นำปากกาเมจิกทำเครื่องหมายบนท่อพีวีซี ให้กับตรงกับจุดมาร์คของหนังยาง  จะได้ระยะห่างของจุดเท่า ๆ กัน รอบท่อ จำนวน  5 จุด
          เลื่อนหนังยางลงให้ห่างจากวงจุดแรกปรมาณ 1.5 เซ็นติเมตร  เพื่อมาร์คจุดแถวที่ 2  จำนวน 5 จุด  ให้เป็นลักษณะสลับฟันปลา กับจุดของแถวแรก
        ทำเครื่องหมายหนังยางให้ได้ 5 จุด ระยะห่างแต่ละจุดเท่า ๆ กัน
          นำหนังยางสรวมเข้าปลายท่อ แล้วทำการมาร์คจุดรอบท่อ แถวละ 5 จุด จำนวน 2 แถว ลักษณะสลับฟันปลา
การเจาะรู
          ใช้ตะปูตอกเข้าบริเวณจุดที่มาร์คไว้  เพื่อนำร่องให้ดอกสว่าน เพื่อเจาะรูด้วยดอกสว่าน
            ใช้ดอกสว่านขนาดที่ใช้พอดีกับตะปูเกลียว ประกอบเข้ากับสว่านไฟฟ้า แล้วทำการเจาะรูรอบท่อ พีวีซี ตามรอยตะปูนำร่องไว้ ให้ครบจำนวน 10 รู  สมาชิกกลุ่มช่วยกันเจาะรู ตามที่มาร์ค และ ใช้ตะปูนำร่องไว้
 

ล้างทำความสะอาดท่อ   นำท่อที่ได้ไปล้างด้วยซันไลต์  


        สมาชิกกลุ่มช่วยกันล้างทำความสะอาดท่อ พีวีซี ด้วนสก๊อตไบร์และน้ำซันไลต์

ลบเหลี่ยมและร่องรอยตัด
          ท่อที่ทำการตัดจะมีรอยและเศษการเลื่อย  จะต้องทำการลบเหลี่ยมด้วยคมมีด  เพื่อมิให้ท้อมีคมหรือรอยสะดุด  ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้สัมผัสได้
        สมาชิกกลุ่มทำการลบเหลื่อม และ ทำความสะอาดร่องร่อยการตัด

ติดตั้งตะปูเกลียวรอบท่อ
          นำตะปูปลายสว่านขนาด 0.5 นิ้วมาสรวมเข้ากับรูที่เจาะไว้ พร้อมกับใช้ไขควงขันตะปูเข้าไปในรูให้ครบทั้ง 10 ตัว

สมาชิกกลุ่มช่วยกันขันตะปูเกลียวเข้ากับท่อ

ได้เครื่องเกาะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบพกพา
  
        ฝักข้าวโพดที่เก็บจากไร่ และ เครื่องแกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบพกพา

เตรียมสาธิตการใช้งาน

        สมาชิกกลุ่มช่วยกันแกะเปลือกข้าวโพด เพื่อให้ได้ฝักข้าวโพดที่ปอกเปลือกออกแล้ว
            สมาชิกกลุ่ม สาธิตการแกะข้าวโพดด้วยมือเปล่า
         สมาชิกกลุ่มทำการสาธิตการแกะข้าวโพดด้วยเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดแบบพกพา  
   
กลุ่มทำเสร็จแล้ว