21 December 2009

ทีม "สำนักวางแผน" กรมทางหลวง มาเยี่ยม และ ช่วยงานขึ้นบ้านใหม่

ทีมงานสิ่งแวดล้อม จาก กรมทางหล(ว)ง มาเยี่ยมที่บ้านครับ
ขอบคุณมาก ๆ ครับ ใครเป็นใครดูก้ันเองในรูปนะครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ


No comments: