03 September 2010

กิจกรรมหลังเลิกเรียนของผมครับ


สวนภูมิรักษ์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียน อนุบาล จะเป็นศูนย์รวมของเด็ก ๆ ที่มารอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน เป็นที่ที่ผมชอบมากครับ ได้เล่นเกมส์กับเพื่อน ๆ ทุก ๆ วันเลย