16 May 2008

น้องนิวบอกว่าป่า ป๊ามีน้อง

วันนี้เจ้าัตัวเล็กมาลูบพุง แล้วบอกว่า ป่า ป๊าีมีน้องอยุ่ในท้อง

คงต้องลดน้ำหนักแลัวเรา ไม่ไหวแล้ว................

1 comment:

tukoong said...

เห็นบอกจะลดตั้งนานแล้ว