16 April 2010

สายเหลืองแล้วครับ....

ตั้งใจว่าจะโชว์รูปตอนได้สายเหลืองตั้งนานแล้ว ก็ลืมทุกที............ครานี้เอามาให้ดูแล้วครับ
เป้าหมายต่อไป เหลือง 2 ในเดือนมิถุนายน ปีนี้ครับ.........เชียร์ด้วยนะ

No comments: