10 November 2009

เปิดเทอมแล้วครับ การบ้านเยอะจัง คิดถึงตอนที่ปิดเิทอมจัึง
ไม่เป็นไรครับ น้องนิวจะตั้งใจ และ รอปิดเทอมหน้าครับ


นิวส่งรูปตอนที่ทำการบ้านมาให้ดูครับ อิจฉานิวมั้ย ป่าป๊า ม่าม๊า
หาขนมมาให้กินเยอะแยะเลยครับส่งรูป panorama ที่บ้านนิวมาให้ดูด้วยครับ

คิดถึงทุก ๆ คนนะตรับ

No comments: