05 April 2009

คุณนนทพัทธ์ (เจ้านิว)นิวจบการศึกษาอนุบาล 3 แล้วคร้บ และ ตอนนี้ผมเป็นเด็กโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วครับ

คิดถึงทุก ๆ คนครับ

No comments: